الواتور تسمه ایی


الواتور یا بالابر مواد یکی از انواع کانوایرهای می باشد که به منظور انتقال مواد دانه ایی و پودری به صورت عمودی یا با زوایای تند در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. الواتورها در نوع کلی دارای دو مکانیزم عملکردی با نام الواتور تسمه ایی و الواتور زنجیری می باشند. خرید الواتور بر اساس ظرفیت انتقالی الواتور و طول الواتور و نوع موادی که الواتور انها را متقل می نماید صورت می پذیرد . الواتور را می توان در کلیه صنایع به منظور انتقال مواد یا دپو و ذخیر ه سازی مواد مورد استفاده قرار داد . به الواتور شارژ کننده سیلو ، الواتور سیلو گفته می شود.

الواتور تسمه اییالواتور عمودی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها