الواتور


الواتور یک نوع تجهیز یا ماشین انتقال مواد به ارتفاع می باشد که دارای انواع مختلف و کاربردهای بسیار زیادی دارد. الواتور از لحاظ مکانیزم حرکتی به دو نوع زنجیری و تسمه ایی تقسیم می شود. الواتور از لحاظ نوع کاسه یا قاشقک به دو نوع فلزی یا پلیمری تقسیم می شود .از الواتورها می توان در صنایع معدن و سیمان و صنایع غذایی و پتروشیمی و در نهایت در هر مکانی که نیاز به انتقال سریع مواد به ارتفاع داشته باشند استفاده نمود .

الواتورالواتور عمودی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها