الواتور گندم


الواتور گندم به منظور انتقال گندم از باراندازها به داخل سیلو های گندم استفاده می شود. اتراکو  الواتور انتقال گندم را می تواند برای ظرفیتهای مختلف و ارتفاع های گوناگون طراحی ساخت و نصب نماید .به منظور اطلاع دقیق از نوع الواتور و الواتور های متناسب با شرایط تولید مختلف موارد را با شرکت اتراکو در میان بگذارید.

الواتور عمودیالواتور عمودی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها