الواتور سیلو


الواتور سیلو برای انتقال مواد دانه ایی و مواد پودری به داخل سیلو مورد استفاده قرار می گیرد . الواتور ذخیره سازی سیلو وظیفه انتقال و جابجایی محصولات مختلف و در نتیجه ذخیره سازی مواد درون سیلو و هاپر یا مخازن را دارد. الواتور سیلو بر اساس تیپ ظاهری و نوع مواد و موقعیت نصب الواتور می تواند دو کاناله یا تک کاناله باشد که هر کدام از النواع الواتور دو کانال و الواتور تک کانال مزایا و معایب خود را دارند.

الواتور سیلوالواتور عمودی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها