الواتور قاشقی


الواتور قاشقی یا الواتور کاسه ایی یا باکت الواتور نام هایی است که به الواتور های دارای کاسه یا قاشق اطلاق می شود . در الواتور قاشقی مواد درون قاشق های پلاستیکی یا فلزی یا کاسه های پلاستیکی یا فلزی قرار گرفته و به ارتفاع منتقل می شود . از الواتور های قاشقی برای انتقال مواد پودری و دانه ایی استفاده می گردد . الواتور گندم - الواتور آرد - الواتور غلات - الواتور برنج نمونه ایی از انواع الواتور کاسه ایی می باشند . الواتور یا بالابر مواد را می توان در ارتفاعا های مختلف مورد استفاده قرار داد.

الواتور قاشقیالواتور عمودی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها