الواتورالواتور
الواتور برای انتقال مواد بصورت عمودی مناسب میباشد و الواتور شامل یک مجموعه مرتبی از کاسه الواتورها میباشد که مواد داخل این کاسه الواتورها به بخش مورد نظر منتقل میشود الواتور برای انبارهای طبقاتی و در مجموع برای انتقال مواد در ارتفاع مناسب میباشد از الواتورها برای انتقال محصولات کشاورزی و غذایی و مواد معدنی استفاده میشود
الواتور قاشقکی
الواتور کاسه ای
الواتور زنجیری
الواتور تسمه ای
الواتور فلزی
 
الواتور

شاخه مطلب
 
نوار نقاله صنایع سیمان و گچ و آهک و صنایع مشابه | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

powered by payacms.com